1. Terminy realizacji

- Terminy realizacji projektów są jasno określone w ofercie ( aukcji ),termin ten liczony jest tylko w dni robocze
( poniedziałek – piątek ) licząc zamówienia złożone do godziny 10:00 ( Przez złożenie zamówienia rozumiemy wysłanie wszystkich wytycznych dotyczących projektów oraz zaksięgowanie płatności na naszym koncie - podesłanie potwierdzenia przelewu).

- Poprawki nanoszone są zazwyczaj w ciągu 2-3 dni licząc dni robocze ( poniedziałek – piątek ) oraz otrzymanie wiadomości do godziny 10:00, zastrzegamy sobie jednak prawo do naniesienia poprawek / zmian w terminie do 5dni ( dni robocze ). Zapis ten nie dotyczy ofert w których jasno określony jest termin wykonania końcowego projektu. Termin do 5dni ( dni robocze) dotyczy również przygotowania gotowych projektów do wysłania dla klienta.

- Jeżeli klient, po otrzymaniu projektu wstępnego/poprawek itp. nie kontaktuje się z nami w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania przez nas projektu - zlecenie jest uznawane za zakończone i na prośbę klienta wysyłane w stanie niezmienionym, gotowe do użytku.

2. Materiały i wytyczne

- Firma ARiW tworzy projekty według wytycznych i materiałów dostarczonych przez klienta. Materiały te muszą być odpowiedniej jakości i w odpowiednim rozmiarze. Cena aukcji/oferty nie przewiduje obróbki zdjęć, a usługa ta jest dodatkowo płata o czym klient informowany jest niezwłocznie po przesłaniu materiałów. Istnieje możliwość zakupu profesjonalnych zdjęć studyjnych do projektu klienta , wycena wykonywana jest indywidualnie dla każdego klienta. ( Zapis ten nie dotyczy ofert w których zawarte są profesjonalne zdjęcia studyjne i obróbka zdjęć ).

- W standardowym cenniku aukcji nie oferujemy redagowania treści, klient zobowiązany jest dostarczyć gotową treść do umieszczenia w projekcie w pliku tekstowym bądź treści wiadomości email.

- Klient zobowiązany jest przesłać KOŃCOWE wymiary i wytyczne na temat projektu z uwzględnieniem ewentualnych marginesów oraz informacji na temat jakości projektu. Zmiana rozmiaru , jakości, marginesów , typu projektu jest dodatkowo płatna i wyceniania indywidualnie zależnie od typu zmiany.

- Zmiany (poprawki) oraz ich ilość określone są w opisie aukcji/ ofercie. Projekt wykonywany jest w pełni według zaleceń kolorystycznych , kompozycyjnych i stylistycznych. Jeżeli klient po otrzymaniu wstępnego projektu wykonanego według wcześniej określonych wytycznych zmienia koncepcję projektu, jest on liczony jako nowy projekt i wyceniany indywidualnie ( zapis ten nie dotyczy aukcji w których jest napisane inaczej ).

- Firma ARiW nie odpowiada za legalność oraz prawa autorskie do przesłanych przez klienta materiałów. - Kupując na naszych aukcjach, zlecasz nam wykonanie usługi. Wszystkie projekty wykonywane są indywidualnie na podstawie wytycznych i materiałów przesłanych przez klienta. Jeżeli realizacja usługi została rozpoczęta nie ma możliwości zwrotu kosztów.

3. Wycena projektu / projekty zaawansowane

- Jeżeli projekt / wytyczne przesłane przez klienta nie zgadzają się z opisem aukcji, firma ARiW zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny projektu. O cenie takiego projektu informujemy po przesłaniu wszelkich wytycznych i materiałów. Jeżeli tematyka projektu jest zaawansowana, wymaga obróbki wielu zdjęć lub dużego nakładu pracy, cena za niego może ulec zmianie o czym poinformujemy klienta po zakupie i przesłaniu wytycznych . Informacja : Oferta opisana na aukcji dotyczy danego TYPU projektu, nie oznacza to że każdy projekt w danym formacie jest w tej samej cenie co projekt z aukcji/oferty.

4. Końcowe typy i formaty projektu

- Rozmiar projektu i jego końcowy format określony jest w opisie aukcji/oferty. Jeżeli w aukcji/ofercie zapisana jest informacja o końcowym formacie pliku DO DRUKU lub UMIESZCZENIA NA STRONIE WWW , nie udostępniamy warstwowego pliku źródłowego . 

- Jeżeli informacje dotyczące przygotowania projektu do druku (m.in.margines/spad/dpi) nie zostały przesłane wraz z materiałami, projekt do druku przygotowywany jest według ogólnych standardów przyjętych dla danego projektu. Za standard uznaje się przykładowo: Projekty A4/A5/A6/DL: 300dpi, spady 2-3mm, margines 2-3mm Projekty powyżej A4 : 72-150dpi, spady min. 3mm margines min. 3mm. - Jeżeli klient zamówił projekt A5 nie ma możliwości końcowego przesłania kilku formatów ( A5,A6,A4 , inne ) chyba że klient wcześniej powiadomił nas o takiej potrzebie i zostało to poddane indywidualnej wycenie .

- Projekty wykonujemy w technice rastrowej, bez animacji. Wyjątek stanowią jedynie projekty logotypów wykonywane w technice wektorowej.

5. Terminologia

Poprawka – określa niewielką korektę w projekcie nie zmieniającą koncepcji lub układu projektu. Poprawka dotyczy zazwyczaj drobnej modyfikacji w tekście , koloru i rozmiaru czcionki ,kolor tła itp. Poprawki NIE obejmują tworzenia projektu od nowa!

Zmiana – dotyczy zmiany w projekcie, zmiany kompozycji, układu tekstu i zdjęć, kolorystyki projektu, tematyki projektu, retuszu i edycji zdjęć / grafik, tworzenia nowych elementów, itp. Zmianą określa się ingerencję w projekt, która obejmuje tworzenie elementów od nowa.

Prosty projekt – prosty projekt oznacza projekt w jednolitym tle, z niewielkimi akcentami graficznymi i zależnie od typu projektu od 1-3 zdjęć ( prosty projekt nigdy nie obejmuje ich obróbki ).

6. Faktury i Prawa autorskie

Fakturę wystawiamy na dane klienta (przesłane na adres e-mail agencji).Klient zobowiązany jest dostarczyć dane do faktury w przeciągu 24h od zamówienia, w przeciwnym razie zostaje wystawiony paragon . Wszystkie dokumenty wysyłane są zbiorczo raz w miesiącu ( najczęściej w ostatnim tygodniu miesiąca, termin ten jest zmienny) w formie PDF na adres e-mail. Prawa autorskie pocztą elektroniczną na e-mail podany w zamówieniu (jeżeli nie zostały podane inne dane). Klient udziela Agencji ARiW zezwolenia na wykorzystywanie Projektów w celu promocji świadczonych przez nas usług, w szczególności do prezentacji prac w Portfolio naszej Agencji i przedstawiania projektów innym klientom.

7. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za skasowanie lub zmianę kodu źródłowego przez Zamawiającego lub osoby trzecie. Istnieje możliwość ponownego udostępnienia kodu źródłowego, jeśli będzie on jeszcze przechowywany w naszej bazie.

8. W związku z faktem, iż usługa jest świadczona indywidualnie dla Zamawiającego, jeśli spełnianie świadczenia (usługi) rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego, Zamawiający traci prawo do odstąpienia od umowy.

9.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia Zamówienia, pod warunkiem, że świadczenie usługi nie rozpoczęło się.

10.Zamawiający może złożyć reklamację związaną z usługą. Reklamacja powinna być przesłana na piśmie na adres Agencji z dopiskiem Reklamacja. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, a także żądanie i dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji na piśmie, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

11. Zamawiający dokonując zakupu naszych usług/projektów oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w pełni powyższy regulamin.

12. Nasze produkty są klasyfikowane jako usługa i powstają na ścisłe zamówienie.