Obowiązek informacyjny RODO

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma: ARiW Agencja Reklamy Mateusz Jurek, Kozielno 43, 48-370 Paczków (NIP 7532347110). Aby skontaktować się z nami wyślij wiadomość pod e-mail: kontakt@reklamapaczkow.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 601194594. Odbiorcą danych osobowych jest właściciel firmy.

2. Pozyskiwanie danych osobowych do ARiW Agencja Reklamy Mateusz Jurek

 • Dane osobowe otrzymujemy podczas składania przez Ciebie zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście w siedzibie firmy;
 • Dane jakie nam Przekazujesz podczas składania zamówienia:
  - imię i nazwisko
  - adres zamieszkania
  - kod pocztowy
  - miejscowość
  - nr telefonu
  - adres poczty elektronicznej
  W przypadku firmy:
  - nazwa firmy
  - NIP firmy;

 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne;
 • Podanie danych jest konieczne do zawarcia z ARiW Agencja Reklamy Mateusz Jurek umowy o świadczenie usług;
 • Jeśli z jakiegoś powodu nie Podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie Będziesz mógł korzystać z naszych usług;

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zleceń wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Ciebie zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania  Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ARiW Agencja Reklamy Mateusz Jurek, przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:

 • informowaniu Cię o produktach, którymi możesz być zainteresowany oraz ofertach specjalnych;
 • prowadzenia dozwolonych przez Ciebie, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail czy telefon;
 • udostępnianiu w naszym portfolio ( cyfrowym jak i drukowanym ) części lub całości, wynikających z utworzonych dla Ciebie projektów graficznych, wydruków, stron www;
 • zapewnienie usług płatniczych;
 • zapewnienie usług kurierskich;
 • dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez
  nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wyrazić oraz odwołać w dowolnym momencie po przesłaniu wiadomości e-mail na adres kontakt@reklamapaczkow.pl

4. Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możesz złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:

 • sprostowanie (poprawienie danych)
 • usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych;
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku);
 • dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych);
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Stosowny wniosek można złożyć e-mailowo na kontakt@reklamapaczkow.pl. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.

5. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów
  statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

a. Uzyskanych od Ciebie danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z ARiW Agencja Reklamy Mateusz Jurek, np. drukarni, operatorów systemów płatności , firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących, firm hostingowych oraz operatorom do obsługi stron www i zbieraniu adresów e-mail. Twoje dane osobowe są przekazywane również podmiotowi zewnętrznemu, który zajmuje się obsługą księgową firmy. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym z nami firmom ograniczona jest do wymaganego minimum. 

b. Wszystkie firmy współpracujące z ARiW Agencja Reklamy Mateusz Jurek, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

c. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

d. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości. 

Jednocześnie przypominamy, że możecie Państwo w każdej chwili cofnąć swoją zgodę, przez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@reklamapaczkow.pl Dane będziemy przetwarzali do czasu cofnięcia zgody.